Przejdź do treści

Łączy nas wspólny cel – działanie w imieniu pacjentów.

Współpraca z organizacjami pacjenckimi jest dla nas niezwykle istotna.

Współpraca z organizacjami pacjenckimi jest dla nas niezwykle istotna. Organizacje najczęściej tworzą osoby, którym nie jest obcy temat choroby i wiążących się z nią powikłań. Niejednokrotnie składają się z osób, które doświadczyły walki z chorobą i zwycięsko z niej wyszły. Często są to bliscy chorych, którzy chcą nieść pomoc innym potrzebującym. Ich głównym celem jest wsparcie i pomoc chorym. Mają duże znaczenie w realizacji zadań na rzecz potrzebujących.

Łączy nas wspólny cel – działanie w imieniu pacjentów.