Przejdź do treści

Analizujemy istniejące problemy, budujemy świadomość, szukamy skutecznych rozwiązań i narzędzi komunikacyjnych

Kampanie społeczne

Instytut, jako inicjator kampanii, ma na celu podnosić świadomość i edukować społeczeństwo w ważnych społecznie tematach. Celem kampanii jest realne wywarcie wpływu w kierunku zmian i myślenia, zwiększenie świadomości i wiedzy Polaków na temat określonego problemu społecznego.

Odsłony kampanii
#NASZAwtymGŁOWA

#PracujzGłową to pierwsza odsłona kampanii #NASZAwtymGŁOWA, której głównymi bohaterami są pracownicy i pracodawcy. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na środowisko pracowników i pracodawców. Skupiając się na środowisku pracy na wielu jej płaszczyznach, chcemy wesprzeć, edukować, wskazywać praktyczne rozwiązania i wprowadzić pozytywne zmiany w miejscach pracy. Wszystko to jest potrzebne, by zapewnić komfort i zdrowie psychiczne pracowników.

#wKobiecejGłowie to druga odsłona kampanii #NASZAwtymGŁOWA, której głównymi bohaterkami są kobiety. Celem kampanii jest skupienie uwagi na zdrowiu kobiet, jako grupy społecznej szczególnie narażonej na zaburzenia psychiczne. Razem z Gedeon Richter chcemy dawać kobietom poczucie zrozumienia oraz przestrzeń do rozmów o problemach i trudnych emocjach, ponieważ każda kobieta zasługuje na wsparcie. Pragniemy pokazać, że zdrowa kobieta to szczęśliwa kobieta.

Badania

Badania są źródłem informacji reprezentatywnym dla opinii publicznej. Odnoszą się do spraw ważnych i istotnych dla społeczeństwa. Jako Instytut inicjujemy badania związane z bieżącymi problemami i nurtującymi tematami. Ich wyniki są podstawą do tego, by dowiedzieć się, jakie zdanie w wielu kwestiach mają Polacy. Dotychczas we współpracy z naszym partnerem SW Research Agencja Badań Rynku i Opinii zrealizowaliśmy następujące badania:

Raporty

Raporty są źródłem informacji reprezentatywnym dla opinii publicznej. Odnoszą się do spraw ważnych i istotnych dla społeczeństwa. Tworzone przez wybitnych ekspertów z wielu dziedzin, stają się przyczynkiem do wprowadzenia korzystnych zmian dla pacjentów w naszym kraju.