Przejdź do treści

Skutecznie komunikujemy o zdrowiu.
W trosce o pacjentów i system.

Wyzwania w zdrowiu
publicznym obszarem naszych
działań

Nadrzędną wartością Institute for Health jest promocja zdrowia, profilaktyka chorób oraz podnoszenie świadomości w zakresie ochrony zdrowia. Institute for Health tworzą wybitni specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia, komunikacji zdrowotnej, prawnicy, farmakoekonomiści oraz przedstawiciele organizacji pacjenckich. Stawiamy na komunikację, edukację w imię poprawy jakości i wydłużenia życia w zdrowiu Polaków. Podejmujemy działania ważne z perspektywy zdrowia publicznego, a w szczególności zadania z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób oraz podnoszenia standardów diagnostycznych i terapeutycznych w naszym kraju.

Budowanie świadomości problemów zdrowotnych oraz edukowanie na temat profilaktyki oraz rozwiązań terapeutycznych i diagnostycznych to nasz nadrzędny cel. W swoich działaniach łączymy doświadczenie ekspertów medycznych, prawników, specjalistów od komunikacji z doświadczeniem pacjenta i ich rodzin, co daje nam możliwość angażowania się w sprawy ważne dla pacjentów, organizacji prozdrowotnych i instytucji naukowych oraz prawo do społecznej dyskusji o najważniejszych problemach zdrowotnych.

Nasza działalność skupia się wokół zdrowia publicznego. Prowadzimy badania społeczne, analizujemy najbardziej palące problemy polskiego systemu ochrony zdrowia przy współpracy z Radą Naukową.
Angażujemy się w nagłaśnianie ważnych społecznie tematów, współpracując z organizacjami pacjenckimi, lekarskimi, naukowymi, które mają realny wpływ na zmiany systemowe i poprawę sytuacji pacjentów.
Realizujemy kampanie, które poruszają ważkie tematy i zachęcają do ogólnopolskiej, angażującej głównych interesariuszy dyskusji. Wychodząc z inicjatywą, chcemy angażować społeczeństwo do uczestniczenia w zmianach.

Naszą misją jest polepszanie jakości życia pacjentów i wspieranie systemu ochrony zdrowia w Polsce poprzez prowadzenie innowacyjnych projektów społecznych i edukacyjnych opartych na badaniach naukowych evidence based. Naszym celem jest również budowanie relacji ze środowiskiem naukowym, eksperckim i pacjenckim. Konsolidacja tych środowisk jest jednym z filarów działalności Institute for Health. To dzięki temu możliwy jest realny wpływ na poprawę kondycji ochrony zdrowia Polaków.

Działamy dla dobra
Polaków i systemu

Rada Naukowa

Dorota Bieniek Prezeska Institute for Health
Marta Domańska
Mateusz Konwerski
Prof. Skrzypulec-Plinta Institute for Health
Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
Dr n. med. Monika Łukasiewicz
Katarzyna Wierzbowska

Cele i sposoby realizacji

Institute for Health realizuje swoje cele poprzez działania, takie jak:

 • Promocja zdrowia i profilaktyka chorób;
 • Inicjowanie kampanii społeczno-edukacyjnych oraz spotkań tematycznych dotyczących tematyki zdrowotnej;
 • Opracowanie i organizowanie konferencji, paneli dyskusyjnych;
 • Podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia;
 • Wykonywanie i realizowanie badań związanych z tematyką zdrowotną;
 • Edukowanie na temat profilaktyki i rozwiązań terapeutycznych;
 • Wspieranie systemu ochrony zdrowia;
 • Prowadzenie innowacyjnych projektów społecznych i edukacyjnych opartych na badaniach evidence based;
 • Budowanie relacji ze środowiskiem naukowym, pacjenckim i lekarskim;
 • Zwiększanie wiedzy społeczeństwa i podnoszenie świadomości problemu zdrowotnego;
 • Dbanie o komunikację między jednostką a systemem opieki zdrowotnej oraz systemem wsparcia społecznego jednostki;
 • Aktywne angażowanie się w sprawy pacjentów, organizacji prozdrowotnych i instytucji naukowych;

Partnerzy i współpraca

Wierzymy, że dzięki wsparciu partnerów możemy zdziałać więcej, dlatego ściśle współpracujemy z wiodącymi agencjami badawczymi, wybitnymi ekspertami oraz instytutami badawczymi. Zapraszamy do współpracy!