Raport „Ocena dostępu do nowoczesnej farmakoterapii (inhibitory SGLT-2, analogi GLP-1) w cukrzycy typu 2 w świetle rekomendacji klinicznych – analiza blisko 2 lata po refundacji. Rekomendacje zmian”

W raporcie opisano inhibitory SGLT-2, analogi GLP-1 w cukrzycy typu 2 w świetle rekomendacji klinicznych oraz dokonano analizy stanu niespełna dwa lata po decyzji o ich refundacji. Jednocześnie dokument zawiera zalecenia dotyczące zmian. Na potrzeby raportu przeprowadzono badanie ankietowe jakościowe i ilościowe pośród diabetologów i pacjentów.
Raport powstał we współpracy z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym, Polskim Towarzystwem Diabetyków, Konsultantami Krajowymi w dziedzinach kardiologii, nefrologii i diabetologii. Patronat nad publikacją objęły Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Agencja Badań Medycznych oraz Rzecznik Praw Pacjenta.