Przejdź do treści

Promocja zdrowia

Jednym z głównych założeń Instytutu jest promocja zdrowia publicznego. To bardzo ważne, ponieważ zdrowie dotyczy nas wszystkich. Niestety Polacy nie mają wystarczającej wiedzy czym jest zdrowie publiczne, dlatego olbrzymie znaczenie w tym zakresie ma edukacja zdrowotna.

Co kryje się pod pojęciem zdrowia publicznego?

Światowa Organizacja Zdrowia – WHO- podaje taką definicję: Zdrowie publiczne jest to zorganizowany wysiłek społeczny, realizowany głównie przez wspólne działania instytucji publicznych, mający na celu polepszenie, promocję, ochronę i przywracanie zdrowia ludności. Obejmuje, między innymi, takie rodzaje działalności jak analizę sytuacji zdrowotnej, nadzór zdrowotny, promocję zdrowia, zapobieganie, zwalczanie chorób zakaźnych, ochronę środowiska i sanitację, działania przygotowawcze na wypadek katastrof i nagłych sytuacji zdrowotnych i medycynę pracy.

To, w jakim stopniu nasze wybory i postępowanie mają wpływ na nasze zdrowie, potwierdzają najnowsze dane WHO, z których wynika, że co trzeci zgon z powodu nowotworów związany jest z paleniem tytoniu, otyłością, spożywaniem zbyt małej ilości warzyw i owoców, małą aktywnością fizyczną oraz nadużywaniem alkoholu.

Niestety, jak wynika z raportu ,,Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania ” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny z 2018 r., świadomość i poziom wiedzy społeczeństwa w tym zakresie są zbyt niskie. Blisko 40% badanych stwierdziło, że nie zetknęli się z pojęciem czynnika ryzyka/czynnika sprzyjającego zachorowaniu. Natomiast osoby, które znały te pojęcia, nie znały z kolei czynników zwiększających zagrożenie zachorowania.
Szerzenie świadomości i podnoszenie poziomu edukacji w zakresie ochrony zdrowia ma tu szczególne znaczenie. Wyrobienie dobrych nawyków żywieniowych czy eliminowanie szkodliwych czynników, to zachowania, na które mamy całkowicie wpływ.

Promocją zdrowia jest promowanie odpowiednich nawyków, praktyk zapobiegających chorobom, metod wydłużania życia, odpowiednich zachowań. To są podstawowe zadania związane właśnie z jej obszarem.