Badanie „Stan wiedzy Polaków na temat chorób rzadkich”

Instytut LB Medical we współpracy z SW Research Agencja Badań Rynku i Opinii przeprowadził badanie: „Stan wiedzy Polaków na temat chorób rzadkich”, z którego wynika, że świadomość Polaków o chorobach rzadkich nadal jest niewielka. Badanie zostało zrealizowane przez agencję SW Research w dniach 14-15.12.21 techniką CAWI na panelu badawczym SW PANEL, na reprezentatywnej próbie n=1029 dorosłych Polaków.